Każda forma znajdująca się w przestrzeni podlega wpływowi tonu i koloru innych form, płaszczyzn i sama też wpływa na nie.