Paweł Filonow, Uczta królów 1913r.
Paweł Filonow, Uczta królów 1913r,
Olej na płótnie , 175x215 cm.
Muzeum w Sankt Petersburgu.