Płaszczyzna
Płaszczyzny w wyobraźni leżące między elementami geometrycznymi przestrzennej kompozycji.