Płaszczyzna
Rys. 2. Z-ślad przestrzennej kompozycji.